Przejdź do stopki

Kolejna duża inwestycja drogowa zrealizowana ze wsparciem finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

    wyświetleń: 165
Kolejna duża inwestycja drogowa zrealizowana ze wsparciem finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Treść

W listopadzie 2021 roku została oddana do użytkowania inwestycja drogowa pn: Przebudowa drogi gminnej nr 292587 K Stańkowa – Równiczki w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna.

 Zakres rzeczowy robót obejmował m.in: frezowanie istniejącej nawierzchni, kompleksową przebudowę drogi na odcinku 987,35 mb, wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię jezdni, wykonanie warstw bitumicznych na jezdni wraz z poboczami, budowę mijanek, remont studni monolitycznych, remont przepustów pod drogą, budowę kanału technologicznego, wykonanie odwodnienia drogi, umocnienie skarp i przeciwskarp koszami siatkowo – kamiennymi oraz płytami ażurowymi, pionowe oznakowanie drogi wraz z barierami ochronnymi, przebudowę sieci gazowej kolidującej z drogą.

W ostatnich kilku latach to jedna z większych inwestycji drogowych wykonana na terenie naszej Gminy. Kompleksowa przebudowa drogi możliwa była dzięki środkom finansowym  pochodzącym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Całość inwestycji drogowej to koszt: 2 194 608,48 zł /brutto/ w tym wartość środków zewnętrznych: 1 520 402,00 zł, co stanowi 69,99 % wartości  kosztów kwalifikowanych zadania.

„To już kolejna inwestycja drogowa wykonana w tym roku w naszej gminie. Kompleksowa przebudowa drogi poprawi komfort ale i bezpieczeństwo jej użytkowników, w tym dzieci uczęszczających  do Szkoły Podstawowej w Stańkowej. Co więcej droga ta jest położona blisko granicy gminy Laskowa i stanowi połączenie komunikacyjne nie tylko z tą gminą ale i powiatem limanowskim, będąc tym samym swoistą drogą integracyjną. Cieszę się, bo przecież tworzymy społeczność i dobrosąsiedzkie relacje są również ważne. Co warte pokreślenia, staramy się aby sieć dróg gminnych była spójna, a dostępność komunikacyjna w miarę równomierna. Inaczej mówiąc patrzymy przez pryzmat potrzeb, ale i kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych naszej gminy. Mam nadzieję, że mimo wciąż dużych potrzeb w tym zakresie, udaje nam się otwierać komunikacyjnie całą gminę, poprawiając tym samym standard życia naszych mieszkańców” – podkreśla wójt Andrzej Romanek.

Dziękujemy Wykonawcy oraz Mieszkańcom wsi Stańkowa, którzy wykazali się dużym zrozumieniem podczas realizacji tej inwestycji, otwartością i dobrą współpracą z gminą, której efektem jest przebudowana i oddana do użytkowania piękna droga.

Na Skróty