Przejdź do stopki

Umowa na modernizację kolejnej drogi podpisana

    wyświetleń: 189
Umowa na modernizację kolejnej drogi podpisana

Treść

W dniu 27 października pomiędzy Gminą Łososina Dolna a firmą ZIBUD została podpisana umowa na „Modernizację drogi gminnej Łososina Dolna–Tłoki koło Pana Stosura w miejscowości Łososina Dolna”.

Zakres robót budowlanych obejmował będzie: wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, uzupełnienia istniejącej nawierzchni tłuczniowej pobocza z kruszywa łamanego, wymianę korytek betonowych i przepustów.

„To już kolejna droga na terenie gminy, która poddana zostanie gruntownej modernizacji, co poprawi komfort i bezpieczeństwo osób z niej korzystających. Jej wykonanie możliwe jest dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bez wsparcia zewnętrznego kosztowne modernizacje dróg byłyby niemożliwe. Bardzo się cieszę, że udaje nam się takie dofinansowania pozyskiwać, nie tylko na drogi, ale i na sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne, remonty szkół, itp. Robimy to wszystko po to, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Mam świadomość, że potrzeb wciąż jest wiele, ale mam nadzieje, że konsekwentnie działając zdołamy je wspólnie zrealizować” – podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek.       

Modernizacja drogi będzie współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość zadania to kwota 513 749,51 zł.

Rozpoczęcie i zakończenie robót drogowych planowane jest na rok 2022. 

 

 

 

 

 

Na Skróty

Zdjęcia: