Przejdź do stopki

Kolejna droga w naszej gminie wyremontowana!

    wyświetleń: 248
Kolejna droga w naszej gminie wyremontowana!

Treść

Z końcem września 2021 roku zakończyły się roboty budowlane na drodze Rąbkowa-Czubica w miejscowości Rąbkowa. Zakres robót obejmował m.in: remont 480 mb  jezdni wraz z podbudową i stabilizacją gruntu zwiększającą nośność nawierzchni drogi, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego wraz ze skropieniem emulsją bitumiczną, remont istniejącego odwodnienia drogi poprzez ułożenie korytek ściekowych, przepustów drogowych, wykonanie oznakowania pionowego, umocnienie skarp płytami ażurowymi.

To kolejna inwestycja drogowa na terenie naszej gminy, która została wykonana w ramach środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość inwestycji drogowej to koszt: 495 078,62 zł brutto, w tym wartość środków zewnętrznych to kwota: 301 575,00 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych zadania.

„Bardzo się cieszę, że kolejna droga w naszej gminie została gruntownie wyremontowana. Będzie komfortowa i co ważne bezpieczna. Remont drogi był konieczny gdyż była mocno zniszczona i nie odpowiadała współczesnym standardom. Dzisiaj droga jest szeroka, dobrze odwodniona i bezpieczna. Co istotne, po raz kolejny otrzymaliśmy duże dofinasowanie z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. To wsparcie finansowe jest niezwykle ważne, bowiem remonty dróg gminnych są bardzo kosztowne” – podkreśla wójt Andrzej Romanek.

Wyremontowany oraz oznakowany odcinek drogi w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników, w tym dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rąbkowej.

 

Na Skróty