Przejdź do stopki

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁOSOSINA DOLNA 2021-2027

    wyświetleń: 405
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁOSOSINA DOLNA 2021-2027

Treść

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA

Na podstawie art. 6 ust 4  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021 poz. 1057) Wójt Gminy Łososina Dolna zawiadamia:

o wyłożeniu do konsultacji dokumentu:

„STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁOSOSINA DOLNA 2021-2027”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 35 dni, tj. od 06.08.2021 r. do
10.09.2021 r. Dokument jest dostępny na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,m,274151,strategia-rozwoju.html
 

Mieszkańcy gminy Łososina Dolna, sąsiednie gminy i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi można składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy
Urzędu lub

  • pocztą na adres Urząd Gminy w Łososinie Dolnej 33-314 Łososina Dolna 300 (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • poprzez system ePUAP,
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: gmina@lososina.pl 

Wójt Gminy

                                                                                                mgr Andrzej Romanek

Na Skróty