Przejdź do stopki

2.605.685,12 zł dofinansowania w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”!

    wyświetleń: 256

Treść

W sierpniu 2020 r. gmina Łososina Dolna złożyła do Wojewody Małopolskiego dwa wnioski na dofinansowanie zadań polegających na przebudowie i remoncie dróg gminnych w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, obecna nazwa „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

Dnia 21 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wojewoda Małopolski zamieścił listę zakwalifikowanych zadań gminnych i powiatowych, na której znalazły się dwa zadania zgłoszone przez gminę Łososina Dolna.

 

W ramach tych zadań planowane jest wykonanie dwóch inwestycji drogowych tj.:

  • przebudowa drogi gminnej nr 292587 K Stańkowa - Równiczki (wartość kosztorysowa zadania to 2.929.714,60 zł brutto),
  • remont drogi gminnej nr 292582 K Rąbkowa - Czubica (wartość kosztorysowa zadania to 792.692,71 zł brutto).

 

Kwota otrzymanego dofinansowania tych dwóch zadań wynosi 2.605.685,12 zł brutto, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wyliczonych na podstawie kosztorysów inwestorskich.  Łączna suma kosztorysowa w/w zadań to kwota: 3.722.407,31 zł brutto.

Bardzo się cieszę, że po raz kolejny otrzymaliśmy tak duże dofinasowane z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Dzięki niemu następne dwie drogi w naszej gminie zostaną gruntowanie przebudowane. I choć potrzeby wciąż są spore, to jestem przekonany, że konsekwentna polityka jaką przyjęliśmy w sprawie modernizacji dróg przynosi efekty. Co istotne 70 %-towy poziom dofinasowania cieszy i pozwala mieć nadzieję na jego utrzymanie w przyszłości. Czy tak się stanie, zależy do tego ile środków zarezerwuje budżet państwa na wsparcie gmin w tym zakresie” – podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek

Obecnie rozpoczęto prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy i przystąpienia do realizacji inwestycji.

Na Skróty