Przejdź do stopki

Wizyta przedstawicieli gminy partnerskiej Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie.

    wyświetleń: 551
Wizyta przedstawicieli gminy partnerskiej Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie.

Treść

W dniach od 22 do 24 czerwca br. w Gminie Łososina Dolna gościła 7 osobowa delegacja z gminy partnerskiej Łubianka woj. kujawsko pomorskie, powiat toruński.

Wśród członków tegorocznej delegacji byli: Wójt Gminy Łubianka, a zarazem Honorowy Obywatel Gminy Łososina Dolna - Jerzy Zająkała, Skarbnik Gminy - Ewa Piotrowska-Kędziora, Sołtys Biskupic - Monika Mądzielewska, Sekretarz Gminy - Dariusz Meller, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Andrzej Sierocki, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  - Janusz Brzoska, Podinspektor ds. Mienia Gminnego - Daniel Kasprowicz.

Przez trwającą trzynaście lat wymianę partnerską, goście mieli okazję już doskonale poznać naszą gminę. Współpraca jest realizowana dzięki wzajemnym odwiedzinom delegacji samorządowych, mieszkańców gmin, organizowaniu wspólnych spotkań, wyjazdów kolonijnych dla grup młodzieży itp.

Uczestnicy Forum wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, umożliwiając realizację licznych wspólnych przedsięwzięć. Dobra współpraca partnerska daje możliwość wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany poglądów i doświadczeń i może przynieść wiele korzyści dla społeczności lokalnej i gminy.

Ze strony naszej gminy w rozmowach z partnerską gminą udział wzięli: Wójt Gminy Łososina Dolna - Stanisław Golonka, Przewodniczący Rady Gminy - Bolesław Oleksy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marian Pajor, Sekretarz Gminy - Kazimiera Sromek, Skarbnik Gminy - Maria Kosecka, Z-ca Wójta Gminy - Kierownik Referatu Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych - Adam Wolak, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej - Władysław Skóbel, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Karol Cabała.

Dyskutowano w 5 grupach roboczych. Przygotowane panele dyskusyjne poruszały tematykę m.in.:

  • doświadczeń w zarządzaniu gminą;

  • organizacji i funkcjonowania Urzędu Gminy;

  • polityki finansowej Gminy;

  • usług komunalnych ze szczególnym  uwzględnieniem  zbiórki odpadów komunalnych, infrastruktury, ochrony środowiska, rolnictwa i inwestycji;

  • problematyka związana z pomocą społeczną.

Ogólne podsumowanie odbyło się w sali, gdzie każda z grup przedstawiała wnioski. Łososina Dolna i Łubianka to gminy do siebie podobne i problemy również są zbieżne. Dyskusje prowadzone w grupach z pewnością przyczynią się do rozwiązania problemów i podjęcia odpowiednich kierunków działań. Była to również dobra okazja, do rozmów na temat rozwoju naszych gmin w ostatnich latach.

Zaproszeni uczestnicy forum po części merytorycznej wizytowali budynek Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Popołudnie minęło gościom na zwiedzaniu gminy. Zobaczyli m.in.: P.P.H.U. AGROTEX, inwestycje drogowe (asfaltowe i betonowe), Kościół pw. św. Mikołaja w Tabaszowej, budowę Szkoły Podstawowej w Rąbkowej.

Wójt Jerzy Zająkała spotkał się również ze swoimi kolonistami (dziećmi, młodzieżą i opiekunami) przebywającymi w naszej gminie w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy.

Na zakończenie dnia, goście mieli czas na relaks nad Jeziorem Rożnowskim. Przy molo w Tęgoborzy organizowana była Noc Świętojańska oraz pokaz fajerwerków natomiast w niedzielę chętni goście podziwiali panoramę Gminy z lotu ptaka.

Doświadczenia trzynastu lat pokazują, że do osiągnięcia sukcesu jest konieczna wspólna mobilizacja do działań i wspólny cel. Dziękujemy naszym Przyjaciołom za wspólnie spędzony czas podczas organizowanego Forum Samorządowego Gmin Łubianka - Łososina Dolna.

Na Skróty